...
 

Yayladan Lezzetler

Sepetim 0

Alışveriş sepetinizde ürün yok

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR VE KONU

 • www.yayladanlezzetler.com web sitesinin yer aldığı online ticaret platformunun işletme ve yürütüm faaliyetlerini sürdüren
 • İşbu websiteleri ve mobil uygulamalarına aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan websitesi kullanıcısı veya mobil cihazlara kurulan uygulamalardan üye olan kullanıcılar (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır),
 • “DPG” ve “Üye” işbu Üyelik Sözleşmesi'nde birlikte (Bundan böyle “Taraflar” olarak anılacaktır)
 • İşbu Üyelik Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme“ olarak anılacaktır)

İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye'nin DPG’nin sunduğu Hizmetler'den faydalanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

 

2. TANIMLAR

Site:  www.yayladanlezzetler.com adresinde yer alan internet sitesini ifade eder.

Üye: Site ve Mobil Uygulamalar’dan ürün ve/veya hizmet satın alan gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder.

Pazar: DPG’nin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" sıfatıyla Satıcı’lar ile Alıcı’ları Platform üzerinden buluşturarak Satıcı’ların Platform’dan gerçekleştirdikleri ürün ve/veya hizmet satışlarına ticari temsilci olarak aracılık ettiği modeli ifade eder.

Kişisel Veri Koruma Bildirimi: Üyeler’in Site ve Uygulamalar üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, DPG tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere DPG’nin kişisel verilere ilişkin politikalarını düzenleyen ve Site üzerinden erişilebilecek Kişisel Verileri Koruma Politikası metnini ifade eder.

Üyelik Bilgilerim, Hesabım ve Profil Sayfaları: Üye’nin Site ve Mobil Uygulamalar’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

Hizmetler: Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla DPG tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

Satıcı: Pazar butiklerinde DPG ile yaptığı Üyelik Sözleşmesi kapsamında Platform’a üye olan, çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.

Ürün: Hizmet verilen bölgelerde, Site veya Uygulamalar’da yer alan seçenekler arasından, Üye tarafından seçilen ve bu doğrultuda Üye’ye sunulan mal.

 

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1   Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Site ve Mobil Uygulamada bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel olarak doldurması, Üyelik başvurusunun da onaylanması gerekmektedir. Üyelik ilişkisi, Üye’nin işbu Sözleşme’nin kabulüne ilişkin kutucuğu tıklamasıyla, kendine özgü şifreyi DPG’ye bildirmesiyle kurulur. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta olup böylece Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Site ve Uygulamaların ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Üye verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, DPG’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2.   DPG, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Üye başvurularını reddedebilir veya Üye başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir.

3.3.   Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin DPG’den talepte bulunması halinde, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için DPG’ye ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapacaktır.

3.4.   Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve Site ve Mobil Uygulama üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi ile üyelik profili, Üye tarafından oluşturulmakta olup üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Üye şifresini başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kişisel profilinin kullanımına imkan veren hesaplar, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını, bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından DPG'ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı münhasıran sorumlu olduğunu ve DPG’nin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’ye ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen bu bilgilerinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

3.5.   Üye, Site ve Mobil Uygulama üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Site ve Mobil Uygulamalar’da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye'nin Site ve Mobil Uygulama dahilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Üye, Platform’u hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca üye, Platform’un bütününü veya herhangi bir bölümünü bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanamaz. Platform’a, Platform’un veri tabanına ve Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici bir teknoloji kullanamaz veya virüs yayamaz. Platform’u herhangi yasadışı veya hileli amaçla kullanamaz.

3.6.   Platform’da üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir, düşünce ve yorumlar, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve DPG’nin bu fikir, düşünce ve yorumlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır DPG’ye yöneltilebilecek herhangi bir talepte DPG ilgili talebi fikir, düşünce ve yorum sahibine iletecek olup tüm zarar ve ziyanını fikir, düşünce ve yorum sahibine rücu etme hakkı saklı olacaktır.

3.7.   DPG, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

3.8.   Üye, Site ve Mobil Uygulamalar’ı aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

 • Site ve Mobil Uygulamalar’ın herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılmayacaktır.
 • Site ve Mobil Uygulamalar’ın bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılmayacaktır.
 • Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması amacıyla kullanılmayacaktır.
 • Virüs veya Site ve Mobil Uygulamalar’a, Site ve Mobil Uygulamalar’ın veri tabanına, Site ve Mobil Uygulamalar üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması amacıyla kullanılmayacaktır.
 • Site ve Mobil Uygulamalar tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, DPG’nin önceden yazılı iznini alınmaksızın Site ve Mobil Uygulamalar’ın üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Site ve Mobil Uygulamalar’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması amacıyla kullanılmayacaktır.
 • Kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmayacaktır.
 • Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunmayacaktır.

3.9.   Üye’nin Site ve Mobil Uygulamalar’ı 3.9. maddesi başta olmak üzere, işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddeye aykırı kullanması halinde DPG Üye’nin Site ve Mobil Uygulamalar’ı tamamı ve/veya bir bölümünden kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engellemek hakkına sahiptir.

3.10.   Üye, Site ve Mobil Uygulamalar’da yaptığı işlemleri DPG’ye maddi ve Site ve Mobil Uygulamalar’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Site ve Mobil Uygulamalar’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

3.11.   Üye, diğer kullanıcıların yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.12.   Site ve Mobil Uygulamalar’ın veya üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; DPG’nin ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

3.13.   DPG, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. DPG, kendi kontrolünde olmayan başka internet siteleri ve mobil uygulamaların bağlantı veya referansların içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

3.14.   Site ve Mobil Uygulamalar’a ilişkin sistemde oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi, Site ve Mobil Uygulamalar’ın ve sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak Site ve Mobil Uygulamalar’a erişmek için kullanıcılarca kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Site ve Mobil Uygulamalar’a erişilen tarih ve saat, Site ve Mobil Uygulamalar’da bulunulan sırada erişilen sayfalar ve Site ve Mobil Uygulamalar’a doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.15.   DPG, Site ve Mobil Uygulamalar’ın virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcı, Site ve Mobil Uygulamalar’a girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16.   DPG’nin Platform’da yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması durumunda DPG 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" konumundadır. DPG, Pazar butiklerinde Platform’da yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3.17.   Üye, Pazar butiklerinde Platform üzerinden herhangi bir Satıcı'dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı'nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; DPG’nin bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Satıcı'nın yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Pazar butiklerinde sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden Satıcı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.

3.18.   Pazar butiklerinde DPG, aracı hizmet sağlayıcı statüsünden ve Satıcı ile imzalamış olduğu sözleşmedeki yetkisinden kaynaklı olarak; Üye’nin Satıcı’dan satın alacağı ürünlere dair, Satıcı adına ürün bedelini tahsilat yetkisine sahip olacak ve Alıcı DPG’ye yapacağı söz konusu bu ödemeyle, Satıcıya karşı ödeme yükümlülüğünden kurtulacak ve ayrıca Satıcı’ya ödeme yapmak zorunda kalmayacaktır.

3.19.   Ürün, Üye’nin sipariş verirken bildirdiği adrese teslim edilir, sonradan adres değiştirilemez. Üye’nin teslimat adresinde bulunmaması, teslim almaması veya hatalı adres bildirilmesi durumunda DPG, hiçbir sorumluluk kabul etmez, bu durumda DPG, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Bu nedenle, Üye’nin Ürün’ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün Üye’nin kusurundan dolayı beklemiş olması ve/veya Ürün’ün teslim edilememesi nedeniyle DPG’ye iade edilmesinden dolayı oluşan giderler Üye’ye aittir.

3.20.   Üye, Migros Yemek üzerinden Satıcı’ya ait Ürün/hizmet sipariş ettiğinde, DPG sadece bir aracı olarak hareket eder ve bu nedenle Satıcı tarafından sunulan ürün/hizmetlerin kalitesinden, doğru sağlanmasından ya da Satıcının Site yahut Mobil Uygulama üzerinden sunduğu Ürün/hizmetler nedeniyle vermiş olduğu zararın tazmininden sorumlu olamaz.

3.21.   İnternet üzerinden verilen siparişlerde, ücret iadesi ancak; (i) siparişin ilgili restorana iletilememesi veya restoranın aşırı yoğunluk, kurye bulunmaması, kaza gibi haller nedeniyle siparişi hazırlayabilecek ya da teslim edebilecek durumda olmaması nedeniyle siparişin zorunlu iptali; (ii) sipariş halen hazırlanmamış iken, Üye’nin talebi ve Satıcı’nın kabulü üzerine iptali; (iii) siparişin bir kısmının veya tamamının Satıcı’da mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali; (iv) sipariş edilen Ürünün teslimatının gecikmesi durumunda ilgili Satıcı’nın onayı üzerine iptali; (v) yanlış, hasarlı ya da ayıplı Ürün nedeniyle siparişin iptali (Bu durumda yanlış, hasarlı ya da ayıplı Ürün’ün muhafaza edilmesi ve sipariş verilen adrese gelen kuryeye aynen teslimi gerekmektedir); ya da (vi) memnuniyetsizlik halinde Satıcı’nın onayı üzerine gerçekleştirilecek iptal durumunda yapılacaktır. Üyeye yanlış veya eksik Ürün teslimi nedeniyle yapılacak ücret iadelerinde, iptale konu siparişe ilişkin ilgili Satıcı bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu Üye’ye teslim edilmiş ise, söz konusu fiş ya da faturanın da gelen kuryeye iadesi gerekmektedir.

3.22.   İptal ve iadelerde ücret iadesi, Üye’nin seçtiği ödeme yöntemine göre değişiklik gösterebilecektir. Kredi/banka kartlarıyla yapılan ödemelere ilişkin iadeler, ilgili bankaların prosedürlerine göre yapılacaktır.

3.25.   Paylaşılan içeriklere/yorumlara ilişkin olarak; içeriklerin yorumların doğruluk, kalite, hukuka uygunluk, yerindelik, güvenilirlik, nitelik başta olmak üzere bütün özelliklerinden yalnızca Üye sorumludur.

 

4. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

4.1.   DPG, Üye'nin Site ve Mobil Uygulamalar’da sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Site ve Mobil Uygulamaların üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. DPG, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri web sitesinde yer alan Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası'na, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ne uygun olarak işlenmekte ve aktarılmaktadır. İşbu metinler, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

4.2.   Üye, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Politikalar ve Aydınlatma Metninde belirlendiği şekilde kişisel verilerinin işlenmesine ve aktarılmasına açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için web sitesinde bulunan metinlerimizi inceleyebilirsiniz.

4.3.   Üyelik aşamasında Üye tarafından DPG’ye bildirilen bilgilerin doğru ve gerçek olduğu kabul edilir. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde Üye yeni ve güncel bilgileri DPG’ye bildirmekle yükümlüdür.

4.4.   Üye tarafından Site ve Mobil Uygulamalar’da beyan edilen, işbu Sözleşmeye taraf olarak alım-satım ilişkisi kapsamında temin edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Site ve Mobil Uygulamalar’ın işletilmesi, Platform’un işletilmesi için için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel kampanya, tanıtım, reklam, lansman, promosyon, davet, açılış, fırsat, haber, bülten, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla DPG da iş ortakları tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'na ve Aydınlatma Metnine uygun olarak işlenir ve sözleşme ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.

4.5   DPG, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye’nin kendisine ticari elektronik ileti gönderiminin durdurulmasını talep hakkı saklıdır.

4.6.   Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin DPG tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. DPG, söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

 

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLAR

Hoşbil Tarım ve Yayladan Lezzetler markaları ve logoları, www.yayladanlezzetler.com.tr adresinde internet sitesinde yer alan her türlü işitsel, görsel, yazılı materyalin, içeriğin hakları mahfuz olup, aksi ifade edilmiş olmadıkça DPG’ye ve/veya bağlı olduğu iştiraki Yayladan Lezzetler’e aittir. Üye’nin, izinsiz kullanımları yasa dışı kullanım niteliği taşıyacak olup ilgililer hakkında DPG tarafından yasal işlem başlatılabilecektir. Site ve Mobil Uygulamalar’ın genel görünüm ve dizaynı ile tüm bilgi, resim, DPG markası, Site’nin ve Mobil Uygulamaların alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibi DPG ve/veya bağlı olduğu hissedarı Migros Ticaret A.Ş’ye aittir ve yasal koruma altındadır. İnternet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Site ve Mobil Uygulamaların bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde veya mobil uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir.

 

6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLER

DPG, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Site ve Mobil Uygulamalar’da yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, Kullanım Koşulları ve Gizlilik de dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Site ve Mobil Uygulamalar’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Site ve Mobil Uygulamalar’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

7. MÜCBİR SEBER

Aşağıda belirtilen, fakat bununla sınırlı kalmaksızın Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen ve Taraflar’ın bu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir.

 • Tabiat hadisesi, tabii afetler, (yangın, sel, salgın hastalık, deprem, su baskını patlama, fırtına, göç, veya diğer bir doğal felaket)
 • Savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, kalkışma, devrim, ihtilal, devlet yönetiminin zorla ele geçirilmiş olması, ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, seferberlik,
 • Endüstriyel ihtilaflar, grevler, lokavtlar, ablukalar, yavaşlatmalar, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları,
 • Resmi makamlarca yapılan kısıtlama veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler,
 • Teknolojik nedenler, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi,
 • Site’ye erişimi engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler
 • DPG’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar

Mücbir Sebepler DPG’nin işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, DPG ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 

8. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya DPG tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. DPG üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

9. BİLDİRİM

DPG, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

 

10. DİĞER HÜKÜMLER

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek DPG’nin resmi defter ve ticari kayıtları ile Site ve Mobil Uygulamalar’ın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

Üye, DPG’nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

İşbu Üyelik Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul (Kartal) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

 

11. YÜRÜRLÜK

11 (ONBİR) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.